شـــرکــت پـــــدیده صـنعت ساخت نیمــــا

شرکت پدیده صنعت ساخت نیما در سال 1397 تاسیس گردید. ابتدا زمینه اصلی فعالیت این شرکت طراحی و تولید انواع CNC و پرینتر سه بعدی بود اما رفته رفته با افزایش محصولات تولید شده توسط واحد تحقیق و توسعه تعداد محصولات قابل عرضه این شرکت نیز بیشتر شد. هم اکنون فعالیت های شرکت پدیده صنعت ساخت نیما به دو گروه نیما ماشین و نیما چوب تقسیم می شود.

نیـــما ماشــــــین

خدمات گروه نیما ماشین: طـراحی محصول، طـراحی ماشین، طـراحی قالب، طراحی و ساخت انواع CNC و پریـنتر سـه بعـدی، مهندس معکوس و ارائـه خـدمات مـدل سازی به روش پـرینتـر سه بُعـدی

 

نیـــما چــــوب

خدمات گروه نیما چوب: طــراحی و اجــرای دکوراسیون و ارائــه خدمات CNC چـــوب و مدل ســازی ریخــته گری در ابعــاد بــزرگ