تضمین اصالت کالا از هر لحاظ با شرکت پدیده صنعت ساخت نیما می‌باشد و در صورت هرگونه عیب در هر یک از محصولات، شرکت موظف به تعویض ویا پس از مرجوع شدن کالا توسط مشتری، عودت مبلغ اخذ شده می‌باشد.